Home News Marrja e patentës, rregulla të reja për kursantët, drejtuesit e automjeteve dhe autoshkollat

Marrja e patentës, rregulla të reja për kursantët, drejtuesit e automjeteve dhe autoshkollat

0
Marrja e patentës, rregulla të reja për kursantët, drejtuesit e automjeteve dhe autoshkollat

Kursantët, drejtuesit e automjeteve dhe autoshkollat tashmë do të përballen me disa ndryshime në rregulloren për patentat. Amendimet, tashmë të publikuara në Fletoren Zyrtare vijnë në kuadër të “sigurisë rrugore”.